KURSNA LISTA   -   25.02.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5289 123.9458 126.3627
CHF CHF 112.9266 116.3592 119.7918
GBP GBP 142.7936 147.1341 151.4746
USD USD 111.2785 117.0736 122.8687
kompletna lista

Društvena zajednica

Societe Generale Srbija aktivno doprinosi razvoju društva u kojem posluje trudeći se da održava čvrste veze sa  zajednicom.
Banka kroz svoju svoju strategiju ulaganja u zajednicu  nastoji da podrži i promoviše vrednosti koje zastupa i u svom poslovanju.
 
Strateški prioriteti Societe Generale  banka u politici prema društvenoj zajednici  su socijalna inkluzija i profesionalna integracija kroz edukaciju.
 
Projekat Inkluzina akademija je pokrenut  u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom, a cilj je da se osobama sa invaliditetom omogući da unaprede svoje veštine i podignu kapacitete za zapošljavanje. Iako je stupanjem na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom učinjen značajan sistemski preduslov ka punoj društvenoj  integraciji, i dalje veliki problem predstavlja činjenica da  samo mali procenat osoba sa invaliditetom ima potreban nivo obrazovanja i obučenosti  za obavljanje  visoko kvalifikovanih poslova. Inkluzivna akademija  svojim polaznicima omogućava upravo  karijerno usmeravanje  i dalji  profesionalni razvoj razvoj kroz učešće u posebno dizajniranim edukativnim treninzima i radionicama. Značajan doprinos  u  projektu Inkluzivna akademija daju naši zaposleni koji volonterski  drže treninge i radionice iz svoje oblasti ekspertize.
 
Societe Generale banka podržava i druge projekte usmerene na profesionalnu integraciju, a u tom smislu je značajna saradnja sa organizacijom Dostignuća Mladih na implemantaciji programa „Učeničke kompanije“. Ovaj program ima za cilj ekonomsku edukaciju učenika srednjih škola i razvoj omladinskog preduzetništva. Kroz simulaciju realnog biznisa učenici stiču osnovna znanja o ekonomiji preduzetništvu i tržišnoj privredi, a ujedno razvijaju preduzetnički duh i privatnu unicijativu.
 
U oblasti socijalne inkluzije i podrške društveno ugroženim grupama, Societe Generale banka  blisko sarađuje sa strateškim partnerima Bankom hrane i humanitarnom organizacijom Mali Veliki Ljudi koja brine o deci sa smetnjama u razvoju.  Pored toga banka je donator Radionice integracije, jedinstvenog kulturnog centra za osobe sa invaliditetom.
Za svoju saradnju sa Bankom hrane, Societe Generale banka je nagrađena 2009. godine VIRTUS nagradom za korporativnu filantropiju u kategoriji dugoročno partnerstvo između profitnog i neprofitnog sektora.
 

ŽIVOTNA SREDINA

Smanjenje negativnih efekata našeg poslovanja na životnu sredinu

ZAPOSLENI

Odgovorno upravljanje i politika prema zaposlenima
izrada sajtova