KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Karaburma stambeni krediti

Stambeni kompleks Karaburma

 

Societe Generale banka pod povoljnim uslovima odobrava kredite za kupovinu stanova u Beogradu, u naselju Karaburma, koji su od centra grada udaljeni 6km.
 
Započeta je izgradnja prve faze novog stambeno-poslovnog bloka, prve dve lamele koje čine 95 stanova, 22 garažna i 83 parking mesta. Svi stanovi posedovaće energetske pasoše, svaka lamela ima po dva lifta, a struktura je od garsonjera do četvorosobnih stanova.
 
Stambeni blok je lociran na samoj granici sa naseljem Mirijevo i u blizini Mirijevskog bulevara, sa dobrim saobraćajnim vezama sa drugim delovima grada: od Terazija je udaljen 6km, a od Bulevara kralja Aleksandra 2km. U neposrednoj blizini su gimnazija, osnovna škola, vrtić, tržni centar Karaburma, Ada Huja i Zvezdarska šuma sa sportsko-rekreativnim sadržajima.
 
Iskoristite pogodnost koju vam pruža Societe Generale banka u saradnji sa investitorom GRADITELJ INŽENJERING i uselite se u svoj dom u stambenom kompleksu na Karaburmi pod specijalnim uslovima!
Uslovi kreditiranja za stambene kredite iz sredstava banke:
 • Minimalan iznos kredita: 10.000 1
 • Učešće klijenta: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 2
 • Period otplate do 25 godina
 • Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR3 + 3,15%
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita

Reprezentativni primer stambenog kredita sa varijabilnom kamatnom stopom

Vrednost nekretnine 50.000 evra
Ucešće klijenta 10.000 evra
Iznos kredita banke 40.000 evra
Rok otplate 300 meseci
NKS na godišnjem nivou 3,15% + šestomesecni EURIBOR[*3]
Mesečna rata za kredit banke 189 evra
Administrativni trošak 400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Menica 50 dinara
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 10.080 dinara
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Osiguranje života - godišnje 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Trošak NKOSK (premija osiguranja + obrada zahteva) 480 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Upis hipoteke 20.000 dinara
EKS na godišnjem nivou 4,24%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) 61.522 evra

Reprezentativni primer stambenog kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

Vrednost nekretnine 50.000 evra
Ucešće klijenta 10.000 evra
Iznos kredita banke 40.000 evra
Rok otplate 300 meseci
NKS na godišnjem nivou prve 3 godine 2,85%
NKS na godišnjem nivou nakon 3 godine 3,15% + šestomesecni EURIBOR[*4]
Mesečna rata prve 3 godine 187 evra
Mesečna rata nakon 3 godine 189 evra
Administrativni trošak 400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Menica 50 dinara
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 10.080 dinara
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Osiguranje života - godišnje 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Trošak NKOSK (premija osiguranja + obrada zahteva) 480 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Upis hipoteke 20.000 dinara
EKS na godišnjem nivou 4,22%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) 61.404 evra

 

DODATNO POJAŠNJENJE

 1. Stambeni krediti su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
 2. Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.
 3. Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 08.11.2016. godine iznosila je -0,213% godišnje.
 4. Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 08.11.2016. godine iznosila je -0,212% godišnje.
Šta je potrebno za podnošenje zahteva za stambeni kredit?
 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sredstva obezbeđenja kredita:
 • Hipoteka na nepokretnost koja je predmet kreditiranja ili na neku drugu uknjiženu nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Saglasnost za zaduženje računa koji se vodi kod Banke
Dodatna pogodnost: u svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.
Više detalja o kompleksu Karaburma možete saznati na www.graditelj-inzenjering.co.rs

LAFARGE KUĆE

Sigurnost
Udobnost
Trajanje
izrada sajtova