KURSNA LISTA   -   29.04.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 120.7693 123.1711 125.5729
CHF CHF 110.6215 113.9840 117.3465
GBP GBP 141.9854 146.3013 150.6172
USD USD 110.0207 113.3650 116.7093
kompletna lista

Mali biznis     Trgovina

Trgovina

Societe Generale banka je oduvek sa pažnjom negovala poslovni odnos sa svojim klijentima i trudila se da u svakom trenutku obezbedi najbolje uslove za obavljanje njihovih bankarskih poslova. Sa željom da ostvarimo dobru saradnju i uspešno odgovorimo na vaše potrebe prilagodili smo našu ponudu potrebama preduzeća koja se bave trgovinom u cilju podrške njihovog rasta i razvoja. 

Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenje za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa. Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo tri vrste biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje. 


1.Biznis KLASIK - osnovni paket za vaše dnevno poslovanje 
2.Biznis PRAKTIK - prošireni paket uz koji dobijate i mnogobrojne servisne usluge 
3.Biznis PRESTIŽ - koji vam omogućava dodatne popuste na određene usluge iz ponude banke 

Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa i usluga 

 

SAMO ZA KORISNIKE PAKETA PRAKTIK I PRESTIŽ PRIPREMILI SMO PONUDU KOJA SE NE ZAOBILAZI! 

Samo za vas kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti trgovine. 


Specijalna paket ponuda obuhvata: 

 

1.Kratkoročni kredit za likvidnost i obrtna sredstva pod povoljnijim uslovima i do 40% nižim kamatnim stopama ili leasing za kupovinu vozila sa sniženim kamatama i odobrenjem za 24 sata.

2.Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu sa najnižom kamatom do sada i potpuno oslobođenje svih troškova odobrenja. 


*Samo za preduzeća sa godišnjim prometom iznad 20 mil. dinara. 


- KRATKOROČNI KREDIT ZA LIKVIDNOST I OBRTNA SREDSTVAse odobrava brzo uz minimalna sredstva obezbeđenja i tako štedi vaše vreme i novac. 

Za vas smo pripremili posebno povoljne uslove jer znamo da je za poslovanje u oblasti trgovine često su potrebna dodatna sredstva za izmirenje tekućih obaveza prema dobavljačima, nabavku dodatne robe i drugih obrtnih sredstava. 

 • Period otplate do 24 meseca
 • Fiksna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% i 8,95% za kredit u dinarima
 • Administrativni trošak: 0,5% od iznosa kredita
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica

Reprezentativni primer kratkoročnog kredita za likvidnost i obrtna sredstva

Valuta EUR* EUR* EUR*
Iznos kredita 15.000 EUR 30.000 EUR 50.000 EUR
Rok otplate (meseca) 24 24 24
NKS na godišnjem nivou 4,95% 4,95% 4,95%
Mesečna obaveza 658 EUR 1.316 EUR 2.194 EUR
Iznos administrativnog troška 75 EUR 150 EUR 250 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica dužnika 400 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Menica solidarnog dužnika 400 RSD
Izveštaj kreditnog biroa solidarnog dužnika 240 RSD
EKS na godišnjem nivou 5,76% 5,71% 5,69%
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi) 15.888 EUR 31.761 EUR 52.924 EUR

1.Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. EKS obračunat na dan 08.04.2016. godine
 
 
LEASING ZA KUPOVINU VOZILA je pravo rešenje za vas ukoliko želite da obnovite ili proširite vozni park vašeg preduzeća. Za vas smo pripremili jedinstvenu ponudu uz niže kamate i jednostavan proces odobrenja za samo 24 sata. 
 
-Tekuća likvidnost je jedan od ciljeva koje često nije lako ispuniti jer naplata potraživanja kasni a  mnogobrojne obaveze dospevaju na naplatu. Rešenje za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti i povremenu nabavku obrtnih sredstava je svakako 
dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu. 
 • Period na koji se odobrava: do 12 meseci
 • Kamatna stopa 16%
 • Bez administrativnog troška
 • Sredstvo obezbeđenja: Menica

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu

Valuta RSD
Iznos 1.000.000 RSD
Rok važenja dozvoljene pozajmice 12
NKS na godišnjem nivou 16%
Iznos administrativnog troška 0 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica dužnika 200 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Menica solidarnog dužnika 200 RSD
Izveštaj kreditnog biroa solidarnog dužnika 240 RSD
EKS na godišnjem nivou 17,71%
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi) 1.163.664 RSD
EKS obračunat na dan 08.04.2016.
 

I JOŠ MNOGO DODATNIH POGODNOSTI ZA RAZVOJ VAŠEG POSLOVANJA!

 
 
 • INVESTICIONI KREDIT iz linija Evropske Investicione banke za kupovinu poslovnog prostora ili skladišta za vaše preduzeće. Ovo je kredit namenjen za finansiranje dugoročnih investicionih potreba koji smo pripremili za vas jer znamo da trgovina zahteva stalne investicije.

 • KREDIT ZA REFINANSIRANJE koji će vam pomoći da objedinite sve vaše obaveze, smanjite mesečnu ratu, produžite period otplate i sve to pod izuzetno povoljnim uslovima i sniženim kamatnim stopama.

 • DOKUMENTARNO POSLOVANJE, izdavanje akreditiva i garancija na zahtev klijenta, koje olakšava vaše poslovanje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

 • POS TERMINALI koje vam naša banka daje besplatno na korišćenje.

 • DISKONTOVANI KREDIT je optimalan način za finansiranje redovnog poslovanja kroz kreditiranje vaših kupaca bez kamate za određeni period otplate i uz pojednostavljenu proceduru odobrenja i isplate.

 
ŠTA JOŠ MOŽEMO DA URADIMO…
… ZA VAS KAO VLASNIKA KOMPANIJE
 • 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
 • Leasing za kupovinu vozila sa nižom kamatom, pojednostavljenim procesom odobrenja u roku od 24h
 • Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osiguravate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme
 
… ZA VAŠE ZAPOSLENE
 • Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
 • Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
 • Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu.

Societe Generale banka je oduvek sa pažnjom negovala poslovni odnos sa svojim klijentima i trudila se da u svakom trenutku obezbedi najbolje uslove za obavljanje njihovih bankarskih poslova. Sa željom da ostvarimo dobru saradnju i uspešno odgovorimo na vaše potrebe prilagodili smo našu ponudu vama koji pružate profesionalne usluge u zdravstvu u cilju podrške vašeg poslovanja. 
 
Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš
 lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa. 
 
Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo tri vrste biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje.
 


 
1. Biznis KLASIK - osnovni paket za vaše dnevno poslovanje 
2. Biznis PRAKTIK - prošireni paket uz koji dobijate i mnogobrojne servisne usluge 
3. Biznis PRESTIŽ - koji vam omoguća 
 


 
Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici
 Paketi računa i usluga 
 

SAMO ZA KORISNIKE PAKETA PRAKTIK I PRESTIŽ PRIPREMILI SMO PONUDU KOJA SE NE ZAOBILAZI!*

 

 

Samo za vas kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti zdravstvenih uluga. 
 
Specijalna paket ponuda obuhvata:
 


1. Investicioni kredit CEB pod povoljnijim uslovima i do 40% nižim kamatnim stopama ili leasing za kupovinu vozila sa sniženim kamatama i odobrenjem za 24 sata. 
2. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu sa najnižom kamatom do sada i potpuno oslobođenje svih troškova odobrenja. 
*Samo za preduzeća sa godišnjim prometom iznad 20 mil. dinara. 
 

 
INVESTICIONI KREDIT CEB iz linije Centralne Evropske Banke je namenjen za finansiranje dugoročnih investicionih potreba vašeg preduzeća. Ukoliko vam je potreban poslovni prostor za vašu ordinaciju ili labaratoriju, dodatna medicinska oprema ili druga osnovna sredstva za obavljanje vašeg posla ovaj kredit je pravo rešenje za vas. 
 
Osnovne karakteristike specijalne ponude kratkoročnog kredita za likvidnost i obrtna sredstva:

PONUDA PROIZVODA

Standardna ponuda za klijente malog biznisa
 
 

Elektronsko poslovanje

Brzo i lako obavite svakodnevne finansijske transakcije elektronskim putem 
izrada sajtova