KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Mali biznis     Krediti za mali biznis    Investicioni kredit

Investicioni kredit

Investicioni krediti su namenjeni nabavci opreme i vozila, kupovini poslovnog prostora, adaptaciji postojećeg poslovnog prostora i proširenju kapaciteta, kao i sličnim dugoročnim projektima.
 
Valute u kojima se kredit odobrava:
  • EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 
Iznos kredita:

Minimalni iznos je 2.000 EUR  u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva, a maksimum zavisi od kreditne sposobnosti klijenta.
 
 
Namena:
 
Finansiranje osnovnih sredstava:
  • Nabavka opreme i proširenje kapaciteta
  • Kupovina motornog vozila
  • Kupovina poslovnog prostora
  • Renoviranje poslovnog prostora
  • Refinansiranje kredita korisnika iz druge banke
 
Učešće:
Min. 20%
 
Rok otplate:
Do 120 meseci  
 
Grace period:
Do 12 meseci; kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda
 
Otplata kredita:
U jednakim mesečnim anuitetima
 
Kamatna stopa:
  • 7,95% + šestomesečni EURIBOR za period otplate do 120 meseci (valuta EUR)
  • 9,95% + šestomesečni BELIBOR za period otplate do 120 meseci (valuta RSD)
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva:
0,5%  od realizovanog iznosa
 
 
Instrumenti obezbeđenja:
  • zaloga
  • hipoteka
Posebni uslovi:
Podnosilac zahteva mora da dostavi pismeno obrazloženje investicionog ulaganja (namena finansiranja, osnovni podaci o investiciji, itd.)
 

Reprezentativni primer investicionog kredita do 120 meseci

Valuta RSD EUR1
Ukupan iznos investicije 7.500.000 RSD 62.500 EUR
Učešće (20 %) 1.500.000 RSD 12.500 EUR
Iznos kredita 6.000.000 RSD 50.000 EUR
Rok otplate (meseci) 120 meseci 120 meseci
NKS na godišnjem nivou 9,95% + 6M BELIBOR2 7,95% + 6M EURIBOR3
Mesečna obaveza 110.192 RSD 608,33 EUR
Iznos administrativnog troška 60.000 RSD 250 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 3000 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
(u dinarskoj protivvrednosti)
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
(u dinarskoj protivvrednosti)
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje nepokretnosti 40 EUR
(u dinarskoj protivvrednosti)
EKS na godišnjem nivou 20,78% 8,71%
Ukupan iznos kredita
(glavnica, kamata i troškovi)
13.327.980,50 RSD 73.680,06 EUR

Reprezentativni primer investicionog kredita od 84 do 120 meseci

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

1. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2. Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 14.04.2015 godine iznosila 8,31% na godišnjem nivou.

3.Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 19.11.2015. godine iznosila -0,019% godišnje.


KREDIT ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

Sa fiksnom kamatnom stopom i grejs periodom

FAKTORING

Ubzajte naplatu potraživanja
izrada sajtova