KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Mali biznis     Krediti za mali biznis    Krediti za obrtna sredstva - Ekspres kredit

Krediti za obrtna sredstva - Ekspres kredit

Krediti za obrtna sredstva se odobravaju brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Na taj način štedimo vaše vreme i omogućavamo vam da se posvetite poslu.
Namena kredita:
 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Refinansiranje kredita za obrtna sredstva iz druge banke
 • Za održavanje likvidnosti i finansiranje tekućih potreba korisnika
 • Plaćanje ka inostranstvu
Valute u kojima se kredit odobrava:
 • EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • RSD
 • U deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu
 
Iznos kredita:
Minimalni iznos kredita je 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Konkretan iznos zavisi od kreditne sposobnosti klijenta.

Rok otplate:
Do 24 meseca
 
Otplata kredita:
U jednakim mesečnim anuitetima
Fiksna kamatna stopa:
 • 12,95% godišnje za dinarske kredite
 • 7,95% godišnje za dinarske kredite sa valutnom klauzulom i devizne kredite
Varijabilna kamatna stopa:
 • 7,95% šestomesečni Belibor godišnje za dinarske kredite
Instrumenti obezbeđenja:
 • menice korisnika kredita
 • menice fizičkog lica (vlasnika/osnivača)

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva:
0,5% od realizovanog iznosa 

Reprezentativni primer ekspres kredita za obrtna sredstva

Valuta RSD RSD EUR2
Iznos revolving linija 1.000.000 RSD 1.000.000 RSD 10.000 EUR
Rok važenja revolving linije 24 meseca 24 meseca 24 meseca
NKS na godišnjem nivou 12,95% 7,95%+6M Belibor 1 7,95%
Mesečna obaveza 47.610 RSD 46.917 RSD 453 EUR
Iznos administrativnog troška 5.000 RSD 5.000 RSD 50 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 400 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Menica solidarnog dužnika 400 RSD
Izveštaj kreditnog biroa solidarnog dužnika 240 RSD
EKS na godišnjem nivou 14,76% 13,09% 9,08%
Ukupan iznos kredita
(glavnica, kamata i troškovi)
1.149.493 RSD 1.132.842 RSD 10.927 EUR

1. Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog Belibora, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne Belibor kamatne stope koja je na dan obračuna primera 08.04.2016. godine iznosila 3,54% godišnje.

2. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

PAKETI RAČUNA I USLUGA

Stvoreni za vaš posao

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Za lakše poslovanje
izrada sajtova