KURSNA LISTA   -   25.02.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5289 123.9458 126.3627
CHF CHF 112.9266 116.3592 119.7918
GBP GBP 142.7936 147.1341 151.4746
USD USD 111.2785 117.0736 122.8687
kompletna lista

Mali biznis     Krediti za mali biznis    Kratkoročna revolving kreditna linija

Kratkoročna revolving kreditna linija

Revolving kreditna linija je namenjena finansiranju obrtnog kapitala, plaćanju ino-dobavljačima kao i održavanju tekuće likvidnosti
 
 
Valute u kojima se linija odobrava:
  • RSD
  • EUR, za plaćanje prema ino-dobavljačima
 
Iznos kreditne linije:
Minimalan iznos kreditne linije iznosi 10.000 EUR
 
Ročnost linije: 12 meseci
 
Ročnost tranše: od 30 do 120 dana
  
Otplata kamate: mesečno

 

Kamatna stopa:
  • 13,95% godišnje za dinarske kredite
  • 8,95% godišnje za dinarske kredite sa valutnom klauzulom i devizne kredite
 
Naknada Banke za obradu  zahteva:
0,5% od iznosa odobrene linije, jednokratno, prilikom povlačenja prve tranše

Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije

Valuta RSD EUR1
Iznos revolving linije 1.000.000 RSD 10.000 EUR
Rok važenja revolving linije 12 meseci 12 meseci
NKS na godišnjem nivou 13,95% 8,95%
Iznos administrativnog troška 5.000 RSD 50 EUR
Minimalni iznos tranše (20% od limita rev. linije) 200.000 RSD 2.000 EUR
Ročnost tranše 30-120 dana 30-120 dana
Troskovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 200 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Menica solidarnog dužnika 200 RSD
Izveštaj kreditnog biroa solidarnog dužnika 240 RSD
EKS na godišnjem nivou 16,43% 11,60%
Ukupan iznos kredita
(glavnica, kamata i troškovi)
1.084.406,04 RSD 10.360 EUR

1. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

EKSPRES KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Bez učešća i depozita, u dinarima ili evrima

FAKTORING

Ubzajte naplatu potraživanja
izrada sajtova