KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Kredit pokriven sa 100% depozita

Najpovoljniji uslovi i mudro raspolaganje novcem

Mali biznis     Krediti za mali biznis    Kredit pokriven sa 100% depozita

Kredit pokriven sa 100% depozita

Imate novac za investiranje ali ne biste rado da sve potrošite? Rešenje je kredit sa 100% depozita. Nakon otplate kredita vaš novac je i dalje tu, uvećan za godišnju kamatu.
Valute u kojima se kredit odobrava:
  • EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
  • U deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu
 
Iznos kredita:

Minimalni iznos je 500 EUR  u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva, a maksimum zavisi od visine položenog depozita.
 
Namena:
  • Finansiranje obrtnih sredstava
  • Finansiranje osnovnih sredstava
  • Plaćanje ka inostranstvu
 
Rok otplate:
Do 60 meseci  
 
Grace period:
Odobrava se po želji.
 
Otplata kredita:
  • U jednakim mesečnim anuitetima
  • O roku dospeća kredita
Kamatna stopa:
3,95% godišnje
 
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva:
0.5% od realizovanog iznosa 

Reprezentativni primer kredita sa 100% depozita

Valuta RSD EUR1
Iznos kredita 1.000.000 RSD 10.000 EUR
Rok otplate (meseci) 60 meseci 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 6,50% 3,95%
Mesečna obaveza 19.613 RSD 187 EUR
Iznos administrativnog troška 5.000 RSD 50 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 1500 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
EKS na godišnjem nivou 7,06% 5,42%
Ukupan iznos kredita
(glavnica, kamata i troškovi)
1.182.733 RSD 11.121,66 EUR

1. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

EKSPRES KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Bez učešća i depozita, u dinarima ili evrima

FAKTORING

Ubzajte naplatu potraživanja
izrada sajtova