KURSNA LISTA   -   22.04.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.1308 123.5398 125.9488
CHF CHF 111.9785 115.3823 118.7861
GBP GBP 143.1245 147.4750 151.8255
USD USD 111.8427 115.2424 118.6421
kompletna lista

Međunarodni faktoring - Dvofaktorski sistem

Privreda     Faktoring    Međunarodni faktoring - Dvofaktorski sistem

Međunarodni faktoring - Dvofaktorski sistem

Šta je Međunarodni faktoring?

Međunarodni faktoring predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga u poslovima spoljnotrgovinskog prometa. Namenjen je izvoznicima, prvenstveno srednjim i velikim pravnim licima, koji imaju zaključene komercijalne ugovore i višegodišnju saradnju sa svojim kupcima u inostranstvu.

Prednosti Međunarodnog faktoringa za Izvoznika

 • Omogućava ponudu boljih uslova svojim kupcima u inostranstvu
 • Obezbeđuje bržu naplatu potraživanja što će pozitivno uticati na novčane tokove
 • Zadovoljava potrebe za dodatnim obrtnim kapitalom, bez kreditnog zaduženja
 • Povećava potencijal izvozne prodaje usled korišćenja fleksibilnog izvora kapitala

Ko su učesnici Međunarodnog faktoringa?

 • Izvoznik (Prodavac) je klijent banke koji ustupa potraživanja preko Banke nastala iz komercijalnog ugovora u spoljnotrgovinskom poslu
 • Uvoznik (Kupac) je strano pravno lice kome je na bazi ugovora isporučena roba ili pružene usluge i u budućem periodu ima obavezu da plati potraživanja po fakturama.
 • Izvozni faktor je Societe Generale banka Srbija koja obezbeđuje faktoring usluge i koja isplaćuje Izvozniku ugovoreni iznos nominalne vrednosti fakture.
 • Uvozni faktor je banka ili faktoring društvo koje nudi faktoring usluge u zemlji Uvoznika i koji obavlja posao preuzimanja i naplate potraživanja za Izvoznog faktora

Kako funkcioniše Međunarodni faktoring?

 • Izvozni faktor potpisuje ugovor sa Izvoznikom o otkupu potraživanja na osnovu faktura
 • Izvozni faktor potpisuje ugovor sa Uvoznim faktorom o naplati potraživanja
 • Izvozni faktor odobrava Izvozniku finansiranje 100% potraživanja. Odmah mu prenosi na korišćenje između 70% i 90% od iznosa ustupljenih potraživanja, a ostatak (rezerva) od 30% do 10% iznosa se koristi za naplatu jednokratne naknade i kamate
 • Kamata se Izvozniku obračunava na finansirani iznos od trenutka finansiranja do datuma uplate od strane Uvoznog faktora
 • Na dan dospeća Uvoznik izmiruje svoje obaveze prema Uvoznom faktoru koji onda uplaćuje sredstva Izvoznom faktoru
 • U slučaju neplaćanja od strane Uvoznika, Uvozni faktor ima 90 dana da izmiri svoje obaveze prema Izvoznom faktoru
 • Nakon što Uvozni faktor izmiri potraživanja ka Izvoznom faktoru, preostali deo iznosa (između 10% i 30%) se prenosi na devizni račun Izvoznika, umanjen za iznos naknada i kamate

PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM

Brz, efikasan i pouzdan međunarodni platni promet

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Za lakše poslovanje
izrada sajtova