KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Krediti za refinansiranje

Mali biznis     Krediti za mali biznis    Krediti za refinansiranje

Krediti za refinansiranje

Krediti za refinansiranje se odobravaju brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Na taj način štedimo vaše vreme i omogućavamo vam da se posvetite poslu.
Namena:
 • Refinansiranje kredita iz druge banke
Valute u kojima se kredit odobrava:
 • EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • RSD
Iznos kredita:
 
Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Konkretan iznos zavisi od kreditne sposobnosti klijenta.

 
Rok otplate:

 

 • Od 12 meseci do 60 meseci u zavisnosti od namene kredita.
 • Za refinansiranje kredita za likvidnosti i obrtna sredstva - do 36 meseci
 • Za refinansiranje investicionih kredita i kredita za nabavku osnovnih sredstava - do 60 meseci
Otplata kredita:
 • U jednakim mesečnim anuitetima

Kamatne stope

Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou:

 • 11,95% za dinarske kredite
 • 7,95% za kredite sa deviznom klauzulom

Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou:
 • 7,95% + jednomesečni BELIBOR za dinarske kredite
 • 7,95% + šestomesečni EURIBOR za kredite sa deviznom klauzulom
 
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva

Bez naknade za obradu kredita.  

Instrumenti obezbeđenja:
 • Menice i menična ovlašćenja korisnika kredita
 • Hipoteka na nepokretnosti prihvatljivoj za Banku
 • Jemstvo

Reprezentativni primeri kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Valuta RSD EUR1
Iznos kredita 6,000,000 RSD 50,000 EUR
Rok otplate (meseci) 60 meseci 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 11,95% 7,95%
Mesečna obaveza 133,857 RSD 1,015 EUR
Iznos administrativnog troška 0 RSD 0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 1,000 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
EKS na godišnjem nivou 13,24% 8,75%
Ukupan iznos kredita
(glavnica, kamata i troškovi)
8,081,499 RSD 61,340 EUR

Reprezentativni primeri kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom

Valuta RSD EUR1
Iznos kredita 6,000,000 RSD 50,000 EUR
Rok otplate (meseci) 60 meseci 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 7,95% + jednomesečni
BELIBOR2
7,95% + jednomesečni
EURIBOR3
Mesečna obaveza 132,474 RSD 1,015 EUR
Iznos administrativnog troška 0 RSD 0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 1,000 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
EKS na godišnjem nivou 12,73% 8,75%
Ukupan iznos kredita
(glavnica, kamata i troškovi)
7,998,516 RSD 61,340 EUR

1 Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 13.01.2016. godine iznosila 3,55% na godišnjem nivou.

3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 13.01.2016. godine iznosila -0,04 % godišnje.

Reprezentativni primeri na dan 13.01.2016. godine

EKSPRES KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Bez učešća i depozita, u dinarima ili evrima

FAKTORING

Ubzajte naplatu potraživanja
izrada sajtova