KURSNA LISTA   -   16.01.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.3768 123.7907 126.2046
CHF CHF 111.8820 115.2828 118.6836
GBP GBP 136.0268 140.1616 144.2964
USD USD 110.7625 116.5308 122.2991
kompletna lista

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Kompletna podrška kroz brojne aktivnosti iz ovih oblasti

Privreda     Služba za investicione usluge i aktivnosti    Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Poslovna komunikacija između privrednog društva i Centralnog registra ostvaruje se isključivo preko nekog od članova Centralnog registra sa kojim emitent potpisuje Ugovor o korporativnoj agenturi. Veliku pomoć u komunikaciji javnog društva sa Komisijom za HoV ili Beogradskom berzom takođe može da pruži korporativni agent društva.

Služba za investicione usluge i aktivnosti je korporativni agent emitentima poput: Tigar AD, Impol Seval AD, Philipe Morris Operations AD.
Uspešno je finalizovano niz ponuda za preuzimanja akcija, dokapitalizacija, prvo usitnjavanje (stock split) akcija u Srbiji, kao i prvo listiranje kompanije na tadašnjem listingu A Beogradske berze.

Poslovi agenta emisije podrazumevaju usluge organizovanja ponude i prodaje hartija od vrednosti.
Poslovi pokrovitelja emisije podrazumevaju usluge organizovanja, ali i garantovanja prodaje određenog dela (ili celokupne emisije) hartija od vrednosti.

INFORMATORI, PROSPEKTI

Informatori i prospekti klijenata kojima se pružaju usluge korporativnog agenta i/ili agenta emisije

BITNE INFORMACIJE ZA KLIJENTE

Pravni okvir i ostale bitne informacije koje mogu biti od pomoći klijentu

OBVEZNICE I DRŽAVNI ZAPISI

Dužničke hartije od vrednosti raznih emitenata
izrada sajtova