KURSNA LISTA   -   25.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5286 123.9455 126.3624
CHF CHF 112.1890 115.5992 119.0094
GBP GBP 139.3687 143.6050 147.8413
USD USD 109.4179 115.1161 120.8143
kompletna lista

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Kompletna podrška kroz brojne aktivnosti iz ovih oblasti

Privreda     Služba za investicione usluge i aktivnosti    Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

Poslovna komunikacija između privrednog društva i Centralnog registra ostvaruje se isključivo preko nekog od članova Centralnog registra sa kojim emitent potpisuje Ugovor o korporativnoj agenturi. Veliku pomoć u komunikaciji javnog društva sa Komisijom za HoV ili Beogradskom berzom takođe može da pruži korporativni agent društva.

Služba za investicione usluge i aktivnosti je korporativni agent emitentima poput: Tigar AD, Impol Seval AD, Philipe Morris Operations AD.
Uspešno je finalizovano niz ponuda za preuzimanja akcija, dokapitalizacija, prvo usitnjavanje (stock split) akcija u Srbiji, kao i prvo listiranje kompanije na tadašnjem listingu A Beogradske berze.

Poslovi agenta emisije podrazumevaju usluge organizovanja ponude i prodaje hartija od vrednosti.
Poslovi pokrovitelja emisije podrazumevaju usluge organizovanja, ali i garantovanja prodaje određenog dela (ili celokupne emisije) hartija od vrednosti.

INFORMATORI, PROSPEKTI

Informatori i prospekti klijenata kojima se pružaju usluge korporativnog agenta i/ili agenta emisije

BITNE INFORMACIJE ZA KLIJENTE

Pravni okvir i ostale bitne informacije koje mogu biti od pomoći klijentu

OBVEZNICE I DRŽAVNI ZAPISI

Dužničke hartije od vrednosti raznih emitenata
izrada sajtova