KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Stambeni krediti iz sredstava banke

Stambeni krediti iz sredstava banke


Stambeni krediti iz sredstava banke vam pružaju mogućnost kupovine i uspostavljanja hipoteke na uknjižene i na neuknjižene nepokretnosti.
Osnovni uslovi kredita:
 • Period otplate do 25 godina
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Osiguranje kredita kod NKOSK
 • Učešće: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita1
 • Administrativni trošak: 1,50% od iznosa kredita
 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 2
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika3
  Reprezentativni primer kredita iz sredstava banke
sa varijabilnom kamatom, u evrima, na 25 godina *
 
  Vrednost
nekretnine
Učešće
20%
Iznos
kredita
Mesečna
rata
Administrativni
trošak
NKS
(na godišnjem nivou)
EKS
(na godišnjem nivou)
 
  30.000 EUR 6.000 EUR 24.000 EUR 111 EUR 360 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 4
4,96%  
  50.000 EUR 10.000 EUR 40.000 EUR 185 EUR 600 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 4
4,09%  

* U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

Za iznos kredita 24.000 EUR ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita su 38.052 EUR.
Za iznos kredita 40.000 EUR ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita su 60.529 EUR.

EKS obračunat na dan 28.10.2016.

 
 

Uradite svoju kalkulaciju za Stambeni kredit na sajtu kreditizastan.rs.
 
 
Podnosilac zahteva:
 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenje zahteva za kredit
 • maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sredstva obezbeđenja kredita
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično olašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 evra
 • Menica: 50 dinara
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje5: 40 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje5: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak NKOSK (premija osiguranja 1,50% + obrada zahteva 30 evra): 480 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 dinara
   
   
Dodatne povoljnosti: U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.
 
Kao korisnik stambenog kredita potrebno je da primate platu preko računa u Societe Generale banci.
 
1 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.
2 Stambeni krediti iz sredstava banke su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
3 U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.
4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 28.10.2016.. godine iznosila -0,212 % godišnje.
 5 U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita.
 
Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.
Za dodatne informacije i zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za kredit, pozovite Info telefon(011) 30 11 555 radnim danima od 09:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.
izrada sajtova