KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Krediti za renoviranje

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Krediti za renoviranje

Krediti za renoviranje i adaptaciju


Uredite dom prema svojim željama.
 • Renoviranje većeg obima
 • Renoviranje manjeg obima
KREDIT ZA RENOVIRANJE – VEĆEG OBIMA
 
Stukturu kredita čini 70% iznosa kredita pokriveno profakturom i 30% gotovinske isplate. Gotovinska isplata vam pruža mogućnost plaćanja građevinskih radova i drugih usluga ukoliko nisu pokrivene profakturom.
Potrebno je da zahtevani iznos kredita bude pokriven predmerom i predračunom radova overenim od strane ovlašćenog lica.
 
Karakteristike kredita:
 • Iznos kredita: od 5.000 do 50.000 evra 1
 • Period otplate: od 60 do 120 meseci za iznose do 25.000 evra, odnosno od 60 do 180 meseci za iznose preko 25.000 evra
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Administrativni trošak: 1,5% od iznosa kredita
 • Osiguranje kredita kod NKOSK
  Reprezentativni primer: Kredit za renoviranje,
iskazan u evrima, na period od 10 godina **
 
  Iznos kredita Period otplate Mesečna rata Administrativni
trošak
NKS
(na godišnjem nivou)
EKS
(na godišnjem nivou)
 
  15.000** EUR 120 meseci 143 EUR 225 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 2
6,87%  


** U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

* Vrednost hipoteke: 30.000 EUR
Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 19.666 EUR.

EKS obračunat na dan 28.10.2016.

Podnosilac zahteva:
 • stalni radni odnos na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenje zahteva za kredit
 • maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sadužnici:
 • moguće je imati jednog sadužnika
 • sadužnik mora biti uži član porodice
 • dužnik i sadužnik moraju da žive u stanu koji je predmet renoviranja
 • sadužnik mora ispunjavati iste uslove kao i nosilac kredita
Obezbeđenje kredita:
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost (koju renovirate ili drugu koju imate u vlasništvu). Tržišna vrednost nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku i iznos kredita moraju biti u odnosu 2:1
 • Polisa životnog osiguranja i osiguranja nepokretnosti vinkulirane u korist banke
 • Menica i menično ovlašćenje
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 evra
 • Menica: 50 dinara
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje5: 40 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje5: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak NKOSK (premija osiguranja 1,50% + obrada zahteva 30 evra): 480 evra, u dinarskoj protivvrednosti 
 • Upis hipoteke: 20.000 dinara
   
   
Dodatne povoljnosti: U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.
 
 
KREDITI ZA RENOVIRANJE - MANJEG OBIMA
 • Bez učešća
 • Bez hipoteke
Dinarski krediti bez usklađivanja sa kursom evra
 • Iznos kredita od 50.000 do 1.000.000 dinara (bez valutne klauzule)
 • Period otplate: do 60 meseci
 • Administrativni trošak: 2% od iznosa kredita
 • Trošak menice: 50 dinara
 • Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Bez žiranata i administrativne zabrane
  Reprezentativni primer dinarskog potrošačkog kredita sa fiksnom kamatnom stopom  
  Iznos kredita
(Iznos profakture)
Period
otplate
Mesečna
rata
Administrativni
trošak
NKS
(na godišnjem nivou)
EKS
(na godišnjem nivou)
 
  200.000 RSD 60 meseci 4.512 RSD 4.000 RSD 12,45% 14,49%  

Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 276.969 RSD.

EKS obračunat na dan 19.06.2016.
 
 

Uradite svoju kalkulaciju za Stambeni kredit na sajtu kreditizastan.rs.
 
 
1 Krediti za renoviranje i adaptaciju su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
2 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 28.10.2016. godine iznosila -0,212% godišnje. 
3 Iznos neotplaćenog dela kredita se, u skladu sa ugovorom, usklađuje jednom mesečno sa promenama srednjeg kursa NBS.
4 U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita.
 
Kao korisnik kredita za renoviranje potrebno je da primate platu preko računa u Societe Generale banci. 
 
Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.
Za dodatne informacije i zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za kredit, pozovite Info telefon(011) 30 11 555 radnim danima od 09:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.
izrada sajtova