KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Refinansiranje stambenih kredita

Refinansiranje stambenih kredita


 
Refinansirajte stambene kredite drugih banaka kreditom Societe Generale banke i tako smanjite kamatu i ratu.
Bez inicijalnih troškova produžite rok otplate i uključite troškove prevremene otplate i osiguranja u iznos kredita.
 
U svojoj ponudi Societe Generale vam pruža mogućnost odabira izmedu dve vrste kamate:
 • Krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom
 • Krediti za refinasiranje sa kombinovanom kamatnom stopom
Uslovi:
 • Period otplate do 25 godina
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • NKOSK osigurnje kredita
 • Učešće: 0%
 • Administrativni trošak: 1,00% od iznosa kredita
 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 1
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika 2

Kredit sa varijabilnom kamatnom stopom *

  Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom bez učešća  
  Iznos
kredita
Rok
otplate
Mesečna
rata
Administrativni
trošak
NKS
(na godišnjem nivou)
EKS
(na godišnjem nivou)
 
  30.000* EUR 300 meseci 139 EUR 300 EUR 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 3
4,45%  


* U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

* Vrednost hipoteke: 50.000 EUR
Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 46.331 EUR.

Refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom **

  Reprezentativni primer kredita za refinansiranje sa kombinovanom kamatom bez učešća  
  Iznos
kredita
Rok
otplate
Mesečna
rata
prve 3 godine
Mesečna
rata
nakon 3 godine
Administrativni
trošak
Fiksna NKS prve 3 godine Varijabilna NKS posle 3 godine EKS
(na godišnjem nivou)
 
  30.000* EUR 300 meseci 137 EUR 139 EUR 300 EUR 2,65% 2,95% + šestomesečni
EURIBOR 4
4,42%  


** U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

* Vrednost hipoteke: 50.000 EUR
Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 46.234 EUR.

EKS obračunat na dan 28.10.2016.

 
 

Uradite svoju kalkulaciju za Stambeni kredit na sajtu kreditizastan.rs.
 
 
Podnosilac zahteva:
 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenje zahteva za kredit
 • minimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sredstva obezbeđenja kredita:
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda ukoliko se hipoteka uspostavlja na neku drugu nekretninu
 • Hipoteka drugog reda ukoliko je hipoteka prvog reda već upisana u korist banke čiji se kredit refinansira
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 evra
 • Menica: 50 dinara
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje5: 40 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje5: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 dinara
Dodatne povoljnosti: U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.
 
Kao korisnik stambenog kredita potrebno je da primate platu preko računa u Societe Generale banci.
 
1 Stambeni krediti iz sredstava banke su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
2 U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.
3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 28.10.2016. godine iznosila -0,202% godišnje.
Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 28.10.2016. godine iznosila -0,202% godišnje.
5 U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita.
 
Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.
Za dodatne informacije i zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za kredit, pozovite Info telefon(011) 30 11 555 radnim danima od 09:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.
izrada sajtova