KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Smallville - stambeni krediti

Smallville - stambeni krediti

Iskoristite pogodnost koju vam pruža Societe Generale banka u saradnji sa Neltom i uselite se u svoj dom u stambenom kompleksu “SMALLVILLE” pod specijalnim uslovima!


Uslovi:
 • Učešće: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 1
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 2

Kredit sa varijabilnom kamatom:

  Reprezentativni primer kredita iz sredstava banke sa varijabilnom kamatom,
u evrima, na 25 godina:
 
  Vrednost nekretnine Učešće 20% Iznos kredita NKS
(na godišnjem nivou)
Rata EKS
(na godišnjem nivou)
 
  50.000 10.000 40.000 3,15% + šestomesečni
EURIBOR 3
189 4,24%  

Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 61.522 evra.

Kredit sa kombinovanom kamatom:

  Reprezentativni primeri kombinovanog stambenog kredita započetog sa fiksnom kamatom,
nakon čega se prelazi na varijabilnu kamatu, na period od 25 godina:
 
  Vrednost nekretnine Učešće 20% Iznos kredita NKS Mesečna rata prve 3 godine NKS Mesečna rata nakon 3 godine EKS  
  50.000 10.000 40.000 2,85% 187 3,15% + šestomesečni
EURIBOR 4
189 4,22%  

Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 61.404 evra.

Nominalna i efektivna kamatna stopa su izražene na godišnjem nivou.

EKS obračunat na dan 08.11.2016.

 
 

Uradite svoju kalkulaciju za Stambeni kredit na sajtu kreditizastan.rs.
 
 
Sredstva obezbedenja kredita:
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka drugog reda na nekretninu
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 50.000 evra
 • Menica: 50 dinara
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Overa založne izjave: 550 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje5: 40 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje5: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak NKOSK (premija osiguranja 1,75% + obrada zahteva 30 evra): 555 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 8.000 dinara + 60 evra, u dinarskoj protivvrednosti
Dodatne povoljnosti: U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.
 
1 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.
2 Stambeni krediti su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 08.11.2016. godine iznosila -0,213% godišnje.
4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 08.11.2016. godine iznosila -0,212% godišnje.
5 U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita.
 
Za dodatne informacije i zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za kredit, pozovite Info telefon (011) 30 11 555 radnim danima od 09:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.
 
Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.
izrada sajtova