KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Dinarski stambeni krediti

Stanovništvo     Krediti    Stambeni krediti    Dinarski stambeni krediti

Dinarski stambeni krediti


Osnovni uslovi kredita:
 • Period otplate do 25 godina
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca 1
 • Osiguranje kredita kod NKOSK
 • Učešće: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 2
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Minimalan iznos kredita: 1.000.000 dinara
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika 3
  Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita
sa rokom otplate 25 godina
 
  Vrednost
nekretnine
Učešće
20%
Iznos
kredita
Mesečna
rata
Administrativni
trošak
NKS
(na godišnjem nivou)
EKS
(na godišnjem nivou)
 
  3.000.000 RSD 600.000 RSD 2.400.000 RSD 19.709 RSD 24.000 RSD 5,00% + šestomesečni
BELIBOR 4
12,93%  

Ukupne obaveze tokom perioda otplate kredita navedenog u primeru su 6.469.148 RSD.

EKS obračunat na dan 19.02.2016.

 
 

Uradite svoju kalkulaciju za Stambeni kredit na sajtu kreditizastan.rs.
 
 
Podnosilac zahteva:
 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenje zahteva za kredit
 • maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sredstva obezbeđenja kredita
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično olašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti za dinarske stambene kredite)
 • Menica: 50 dinara
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 dinara
 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje5: 40 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje5: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak NKOSK (premija osiguranja 1,50% + obrada zahteva 30 evra): 480 evra, u dinarskoj protivvrednosti 
 • Upis hipoteke: 20.000 dinara
Dodatne povoljnosti: U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.
Kao korisnik stambenog kredita potrebno je da primate platu preko računa u Societe Generale banci.
 
1 U toku grejs perioda plaća se samo kamata.
2 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.
3 U svojstvu sadužnika se može naći samo još jedan član uže porodice koji ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.
4 Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope. Vrednost šestomesečnog BELIBOR-a prilikom iskazivanja kamatne stope prikazane na dan 19.02.2016.2015. godine je 3,50%.
5 U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita.
 
Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.
Za dodatne informacije i zakazivanje sastanka za podnošenje zahteva za kredit, pozovite Info telefon(011) 30 11 555 radnim danima od 09:00 do 19:00, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.
izrada sajtova