KURSNA LISTA   -   24.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5286 123.9455 126.3624
CHF CHF 112.1890 115.5992 119.0094
GBP GBP 139.3687 143.6050 147.8413
USD USD 109.4179 115.1161 120.8143
kompletna lista

Međunarodni platni promet

 
Korišćenjem mreže Societe Generale grupe kao i mreže prvoklasnih svetskih banaka međunarodni platni promet možete obaviti brzo, efikasno i pouzdano.

Mali biznis     Međunarodni platni promet

Međunarodni platni promet

Međunarodni platni promet lako se obavlja i korišćenjem elektronskog bankarstva, uz tarife niže i do 33% u odnosu na standardan način obavljanja platnog prometa.
 

Međunarodna plaćanja vrlo lako možete vršiti putem elektronskih platformi:

 • SOGe-banking
 • HAL E-bank
 • Sogecash Web
Naloge za plaćanje i prateću dokumentaciju moguće je dostaviti:
 • elektronski, putem platformi SOGe-banking, HAL E-bank i Sogecash Web

 • u papirnoj formi, lično na šalteru ekspozitura naše banke

Nalozi sa obezbeđenim pokrićem i plaćenom provizijom, popunjeni u skladu sa propisima i potrebnom pratećom dokumentacijom:
 • primljeni do 12:00 časova ili elektronski do 13:00 časova, izvršavaju se istog radnog dana,

 •  primljeni nakon navedenih termina izvršavaju se sledećeg radnog dana.

Korespodentna banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga.
 
 

Plaćanje čekom (nostro ček)

 
Za plaćanje čekom obavezna je dostava naloga za plaćanje popunjenog u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, kao i dostavljanje predviđene dokumentacije. Societe Generale Banka će izdati ček klijentu u odgovarajućoj valuti plaćanja u skladu sa svojim ino korespodentskim ugovorima. 
 
Dostavanje naloga i prateće dokumentacije u papirnoj formi vrši se u ekspozituri banke.
Naplata iz inostranstva
O svim prilivima iz inostranstva banka dostavlja obaveštenje klijentu-korisniku sredstava istog radnog dana putem jedne od navedenih elektronskih platform koje banka ima na raspolaganju ili putem e-maila. Potrebno je da o osnovu naplate i korisniku naplate obavestite banku u roku od 24 časa, lično, putem jedne od navedenih elektronskih platformi ili u ekspozituri banke. Po prijemu informacije banka obrađuje priliv sa datumom valute iz SWIFT poruke. 
Izvodi o dnevnom prometu i stanju se mogu dobiti:
 • e-bankingom
 • poštom
 • lično
 • SWIFT'om MT940
Za informacije o transakcijama međunarodnog platog prometa možete nas kontaktirati na email adresu inoplacanja.podrska@socgen.com ili pozivom na broj telefona  011 30 11 464, radnim danima od 09:00 do 17:00 časova.
 
 
Reklamacije
 
U slučaju da korisnik plaćanja nije dobio sredstva u skladu sa navedenim postupkom ili klijent ima primedbu na neki drugi aspekt obavljene transakcije, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.
 
Za reklamacije u vezi sa plaćanjem prema inostranstvu možete nas kontaktirati na email adresu
inoplatni-promet.reklamacije@socgen.com ili pozivom na broj telefona  011 30 11 464, radnim danima od 09:00 do 17:00 časova.


DOMAĆI PLATNI PROMET

Za brz i siguran platni promet u zemlji

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Za lakše poslovanje
izrada sajtova